ƯU ĐÃI

SOFT OPENING

Tặng 300 ly FREE bất kỳ trong MENU

Cho 300 khách hàng đầu tiên đến store

GRAND OPENING

Tặng 100 ly FREE bất kỳ trong MENU

Cho 100 khách hàng đầu tiên đến store